Wiadomości

USA: stopa bezrobocia w marcu 2013 równa 7,6%

22.04.2013
Według danych Biura Statystyk Rynku Pracy w USA, stopa bezrobocia w marcu 2013 roku wyniosła 7,6%. Zatrudnienie wzrosło w usługach profesjonalnych i biznesowych oraz w opiece zdrowotnej, zaś spadło w handlu detalicznym. Stopa bezrobocia wśród dorosłych mężczyzn wyniosła - 6,9%, wśród dorosłych kobiet - 7%, zaś wśród młodych - 24,2%. W porównaniu do lutego 2013 roku zanotowano spadek stopy bezrobocia o 0,1 punktu procentowego, zaś w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wskaźnik ten spadł o 0,6 punktu procentowego.
Źródło: BLS