Wiadomości

Ułatwienia dla cudzoziemców

27.05.2008
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje propozycje ułatwień przy zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. Nowe przepisy mają wprowadzić możliwość bezpośredniego występowania o pozwolenie na pracę obcokrajowców na okres 3 lat. Obecnie wydawanie takiego zezwolenia poprzedza tzw. test rynku pracy, który w pierwszej kolejności zobowiązuje pracodawcę do poszukiwania pracowników wśród miejscowych bezrobotnych.
Źródło: rp.pl