Wiadomości

Ukraina: gwałtowny spadek PKB

19.02.2010
Ukraiński Produkt Krajowy Brutto w 2009 roku zmniejszył się o 15%. Kryzys spowodowany jest przede wszystkim uzależnieniem tamtejszej gospodarki od eksportu oraz spadkiem cen surowców. W latach wcześniejszych (2000-2007) ukraińska gospodarka rozwijała się dynamicznie i przeciętnie w skali roku osiągała wzrost PKB na poziomie 7%.
Źródło: money.pl