Wiadomości

UE: wzrost kosztów pracy

21.12.2010
Jak wynika z danych opublikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny, w III kwartale bieżącego roku koszty pracy na terenie UE w przeliczeniu na jedną godzinę wzrosły – w stosunku do III kwartału 2009 roku – o 1,2%. Na obszarze państw tworzących strefę euro koszty te zwiększyły się o 0,8%. Największy wzrost zanotowano w Bułgarii (o 10,2%), Rumunii (o 6,3%) oraz w Czechach (o 5,6%). W niektórych krajach UE koszty pracy zmniejszyły się – najbardziej w Grecji (o 6,6%), na Litwie (o 1,7%) oraz w Holandii (o 1,3%).
Źródło: Eurostat