Wiadomości

UE: kobiety żyją o 6 lat dłużej niż mężczyźni

09.03.2010
Według danych Eurostat w 2008 roku średnia oczekiwana długość życia kobiet w krajach UE wyniosła 82,2 lata. Dla mężczyzn wskaźnik ten kształtował się na poziomie 76,1 lat. Wśród krajów Wspólnoty najdłużej żyją mieszkanki Francji (średnio 84,9 lat), a najkrócej Bułgarii (średnio 77 lat). W Polsce było to odpowiednio 80 lat dla kobiet i 71,3 lata dla mężczyzn. Największe dysproporcje między długością życia przedstawicieli obydwu płci notowano na Litwie (11,3 lata), w Estonii oraz na Łotwie (10,8 lat).
Źródło: Eurostat