Wiadomości

UE: 4,1% wzrost godzinowych kosztów pracy w III kwartale 2008

12.12.2008
Europejski Urząd Statystyczny podał, że w III kwartale 2008 roku na obszarze Unii Europejskiej koszty pracy na jedną przepracowaną godzinę zwiększyły się o 4,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wśród państw członkowskich UE wyróżnić można Rumunię oraz Litwę, gdzie w relacji rok do roku godzinowe koszty pracy wzrosły odpowiednio o 21,2% oraz 20,5%.
Źródło: Eurostat