Wiadomości

UE-27: bezrobocie w marcu na poziomie 10,2%

08.05.2012
W marcu 2012 roku stopa bezrobocia w 27 krajach Unii Europejskiej wyniosła 10,2%. W stosunku do poprzedniego miesiąca miernik nie uległ zmianie. W porównaniu do marca 2011 roku wzrósł o 0,8 punktu procentowego. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (24,1%), a najniższą w Austrii (4%). W Polsce wskaźnik ukształtował się na poziomie 10,1%.
Źródło: Eurostat