Wiadomości

Tysiące wolnych miejsc pracy w Polsce

25.09.2014
Jak wynika z badania popytu na pracę przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o ponad 2,2 tys. w porównaniu z poprzednim kwartałem i w II kwartale 2014 roku osiągnęła poziom 56,5 tys. Podobną, choć znacznie słabszą tendencję, zaobserwowano w przypadku wolnych nowo utworzonych miejsc pracy. Ich liczba wzrosła o 495 w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 roku. Z kolei liczba wszystkich utworzonych miejsc pracy wyraźnie wzrosła – o blisko 35 tys.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny