Wiadomości

Tylko co piąty bezrobotny znajduje pracę

19.02.2016
Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, spośród wszystkich bezrobotnych w Unii Europejskiej w II kwartale 2015 roku, blisko 63% osób pozostało bez pracy w III kwartale minionego roku. Równocześnie niecałe 18% bezrobotnych znalazło zatrudnienia, a nieco ponad 19% znalazło się w grupie biernych zawodowo. W najkorzystniejsze sytuacji znalazła się Estonia, gdzie ponad 58% osób pozbawionych pracy w III kwartale 2015, rozpoczęło pracę w kolejnym kwartale. Dla porównania w Polsce odsetek ten wyniósł tylko 16%.
Źródło: Eurostat