Wiadomości

Tylko co czwarty pracownik na świecie ma stałą pracę

21.05.2015
Jak wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy, jedynie 25% pracowników na świecie ma stałą pracę. Pozostałe 75% pracuje na podstawie umów tymczasowych bądź na czas określony, w szarej strefie, na własny rachunek lub nieodpłatnie jako członek rodziny.
Źródło: Międzynarodowa Organizacja Pracy