Wiadomości

Tylko 6% Polaków jest w związkach zawodowych

26.08.2014
Z najnowszego badania CBOS wynika, że członkostwo w związkach zawodowych deklaruje tylko 6% Polaków (12% pracowników najemnych). Właściwie od 2000 roku poziom uzwiązkowienia w Polsce nie przekracza 9%, podczas gdy w latach 90. do związków należał niemal co piąty Polak. Większość osób, które zadeklarowały przynależność do związków związane były z dużymi organizacjami związkowymi, takimi jak NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, czy Forum Związków Zawodowych. Co nie zaskakuje, do związków należy więcej osób starszych niż młodszych – polski związkowiec ma przeciętnie 44 lata. Najbardziej uzwiązkowionymi branżami pozostają oświata, nauka i ochrona zdrowia, najmniej natomiast handel i usługi oraz budownictwo.
Źródło: CBOS