Wiadomości

Sztuczna inteligencja a rynek pracy

11.04.2023
Z raportu opracowanego przez Goldman Sachs wynika, że 25% zawodów w USA i Europie można zastąpić sztuczną inteligencją, która będzie przy tym znacznie efektywniejsza i tańsza. Dzięki funkcjonowaniu AI świat może zwiększyć całkowitą wartość wytwarzanych towarów i usług o 7%. Michelle Donelan, sekretarz ds. technologii Wielkiej Brytanii inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji tłumaczy chęcią zwiększenia produktywności w gospodarce, usprawnienia pracy, a nie zabrania jej oraz uzupełnienia rynku pracy, a nie zakłócenia go. Raport wykazuje również, że wpływ AI na poszczególne branże będzie różny. Zdecydowanie silniej dotknie administrację (46%) i zawody prawnicze (44%) niż budownictwo (6%) czy konserwację budynków (4%). Jedną ze szczególnie narażonych grup są artyści. Carl Benedikt Frey, dyrektor ds. rynku pracy w Oxford Martin School na Uniwersytecie Oksfordzkim podkreśla, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile miejsc pracy zostanie zastąpionych przez sztuczną inteligencję. W niektórych przypadkach może ona tylko zwiększyć konkurencję, a co za tym idzie, obniżyć płace.
Źródło: https://www.bankier.pl