Wiadomości

Szkoleniowa improwizacja

05.01.2010
Na szkolenia, których celem jest między innymi aktywizacja osób bezrobotnych, podnoszenie kwalifikacji przez pracowników przedsiębiorstw oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu Polska wydała już niemal 30% z 11 mln EUR środków przewidzianych do 2013 roku. Nikt jednak nie bada efektywności ani skuteczności prowadzonych szkoleń. Brak strategii, spójnej polityki szkoleniowej oraz długofalowej perspektywy działań może spowodować, że niepowtarzalna szansa jaką niosą rekordowo wysokie środki unijne zostanie zmarnowana.
Źródło: gazetaprawna.pl