Wiadomości

Szacowane bezrobocie w sierpniu 2009: 10,8%

08.09.2009
Według wstępnych szacunków Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej, w sierpniu 2009 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła dla całej Polski 10,8%. W ujęciu miesięcznym wskaźnik nie uległ zmianie, jednak w porównaniu rocznym zwiększył się o 1,7 punktu procentowego. Na koniec sierpnia 2009 roku bez pracy pozostawało 1 690,1 tys. Polaków.
Źródło: MPiPS