Wiadomości

Szacowana stopa bezrobocia w lipcu: 11,7%

05.08.2011
Według szacunkowych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w lipcu 2011 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 11,7%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wskaźnik zmniejszył się o 0,1 punktu procentowego. Nieznaczny spadek (w granicach 0,3-0,1 punktu) miał miejsce w 12 województwach. W całym kraju pozostawało bez pracy 1 863,3 tys. osób.
Źródło: MPiPS