Wiadomości

Szacowana stopa bezrobocia w czerwcu 2011: 11,8%

12.07.2011
W czerwcu 2011 roku szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 11,8% - wynika z analiz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wskaźnik obniżył się o 0,4 punktu procentowego. Spadek bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach w kraju. Największy odpływ osób z rejestrów urzędów pracy miał miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, najmniejszy w mazowieckim.
Źródło: MPiPS