Wiadomości

Sytuacja na rynku pracy USA

10.04.2018
Jak informuje rządowe Biuro Statystyki Pracy, w marcu powstało w USA 103 tys. nowych miejsc pracy – o 95 tys. mniej niż zakładano. Zatrudnienie wzrosło w przemyśle wytwórczym, służbie zdrowia i górnictwie. Natomiast stopa bezrobocia wyniosła 4,1%.
Źródło: https://www.bls.gov/