Wiadomości

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w czasie kryzysu

06.04.2020
Jak wynika z badania Research & Grow dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor pandemia z dnia na dzień zakłóciła działalność jednej trzeciej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Najbardziej pożądaną formą pomocy ze strony państwa jest anulowanie składek na ZUS.

Według badania blisko połowa firm w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa utrzyma stabilność finansową co najwyżej 2-3 miesiące. Co siódme przedsiębiorstwo przyznało, że wytrwa najwyżej cztery tygodnie. Niektóre firmy wraz z rozpoczęciem kryzysu straciły stabilność finansową (7%). Do tej pory bez zmian pracuje co czwarta firma.

Jedynie 16% ankietowanych przewiduje, że zachowa stabilność finansową do pół roku. Co 10 firma deklaruje, że w kryzysowej sytuacji ich stabilność nie jest zagrożona. Co ciekawe, niektóre przedsiębiorstwa zyskują na pandemii – 3% firm przyznaje, że właśnie przeżywają boom. Z kolei 8% ankietowanych firm nie potrafi przewidzieć, jak będzie.
Źródło: www.big.pl