Wiadomości

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw i strategie przetrwania

20.04.2020
(stan na dzień 02.04.2020 r.)
Z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny w pierwszych dwóch dniach kwietnia 2020 r. wśród 400 przedsiębiorstw wynika, że duża część z nich ma problemy z płynnością.
Ponad jedna czwarta firm (26%) deklaruje, że ma zapasy finansowe, które pozwolą im przetrwać dłużej niż trzy miesiące. 22% ogółu badanych przedsiębiorstw przyznaje, że pieniędzy wystarczy im na nie więcej niż kwartał, 30% - na maksymalnie 1-2 miesiące. Aż 18% firm nie ma żadnych rezerw finansowych. W tej ostatniej grupie przeważają mikroprzedsiębiorstwa (26%).

Ponad połowa (57%) badanych firm odnotowała spadek przychodów na koniec marca 2020 r. Jeśli chodzi o branże, to najgorzej jest w sektorze usług, gdzie 63% podmiotów odczuło spadek przychodów, niewiele lepiej jest na produkcji (49%). Pod kątem wielkości firmy w najgorszej sytuacji są mikroprzedsiębiorstwa – aż 7 na 10 z nich wykazało spadek przychodów.

Z przeprowadzonego badania wynika również, że skutki pandemii odczują także pracownicy. Prawie połowa (46%) firm planuje obniżenie wynagrodzeń. Utrzymanie dotychczasowych stawek płac deklaruje 36% pracodawców. Z kolei 28% badanych firm planuje redukcję zatrudnienia.

Jednocześnie ponad połowa firm biorących udział w badaniu (56%) chce skorzystać z tzw. tarczy antykryzysowej, czyli dofinansowania pensji w zamian za utrzymanie zatrudnienia. Najbardziej zainteresowane tym rozwiązaniem są duże firmy (90% badanych), jak również te z sektora handlowego (63%).

O badaniu: Badanie przeprowadzono w dniach 1-2 kwietnia 2020 r. wśród właścicieli firm lub osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach. Badanie przeprowadzono za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie losowo-kwotowej obejmującej 400 firm, w 4 kategoriach wielkości i 3 sektorach branżowych.
Źródło: http://pie.net.pl