Wiadomości

Systematyczny spadek bezrobocia w UE

29.04.2016
Według najnowszych danych Eurostatu, stopa bezrobocia na obszarze Unii Europejskiej wyniosła 8,8% w marcu, tj. o 0,1 p.p. mniej niż w lutym. Równocześnie oznacza to spadek o 1,1 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku. Najniższe bezrobocie w badanym okresie wystąpiło w Czechach (4,1%), a najwyższe w Grecji (24,4%). Z kolei w Polsce poziom bezrobocia wyniósł w tym czasie 6,8%.
Źródło: Eurostat