Wiadomości

Styczeń 2009: bezrobocie w Unii Europejskiej na poziomie 7,6%

03.03.2009
Zgodnie z informacjami podanymi przez Europejski Urząd Statystyczny, w styczniu bieżącego roku stopa bezrobocia w Unii Europejskiej ukształtowała się na poziomie 7,6%. W stosunku do miesiąca wcześniejszego oznacza to wzrost o 0,1 punktu procentowego. Natomiast w porównaniu do stycznia 2008 roku, natężenie bezrobocia w UE 27 zwiększyło się o 0,8 punktu procentowego. W analizowanym okresie wyższa stopa bezrobocia – 8,2% - charakteryzowała strefę euro.
Źródło: Eurostat