Wiadomości

Styczeń 2009: bezrobocie rejestrowane na poziomie 10,5%

25.02.2009
Zgodnie z informacjami podanymi przez Główny Urząd Statystyczny, w styczniu bieżącego roku stopa bezrobocia rejestrowanego przekroczyła próg dwucyfrowy i wyniosła 10,5%. W stosunku do grudnia 2008 roku oznacza to wzrost o 1 punkt procentowy. W analizowanym okresie liczba Polaków nie posiadających zatrudnienia osiągnęła poziom 1 634,4 tysięcy osób. Najwyższy odsetek osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim (18,1%) oraz świętokrzyskim i zachodniopomorskim (po 14,8%). Najniższa stopa bezrobocia rejestrowanego dotyczyła Wielkopolski (7,2%), Śląska (7,7%) oraz Mazowsza (7,8%).
Źródło: GUS