Wiadomości

Stopa bezrobocia w UE we wrześniu 2011: 9,7%

03.11.2011
Według najnowszych danych Eurostat, stopa bezrobocia w Unii Europejskiej we wrześniu 2011 roku wyniosła 9,7%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,1 punktu procentowego. W ujęciu rok do roku wskaźnik zwiększył się również o 0,1 punktu procentowego. Najwyższą wartość miernika odnotowano w Hiszpanii (22,6%). Najmniej problemów z pracą mieli mieszkańcy Austrii (3,9%). W całej Wspólnocie bez zatrudnienia pozostawało 23,3 miliona osób.
Źródło: Eurostat