Wiadomości

Stopa bezrobocia w UE w lipcu 2011: 9,5%

02.09.2011
Według najnowszych danych Eurostat stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w lipcu bieżącego roku wyniosła 9,5%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca nie zmieniła się, a w ujęciu rok do roku zmniejszyła się o 0,2 punktu procentowego. Najwyższą wartość wskaźnika zanotowano w Hiszpanii (21,2%). Najmniej problemów z pracą mieli mieszkańcy Austrii (3,7%). W całej Wspólnocie bez zatrudnienia pozostawało 22,7 miliona osób.
Źródło: Eurostat