Wiadomości

Stopa bezrobocia w UE w kwietniu 2010: 9,7%

01.06.2010
W kwietniu 2010 roku stopa bezrobocia dla krajów Unii Europejskiej wyniosła 9,7% - podał Eurostat. W porównaniu do marca bieżącego roku wskaźnik nie uległ zmianie, natomiast w ujęciu rok do roku natężenie bezrobocia w UE zwiększyło się o 1 punkt procentowy. Wśród krajów Wspólnoty najwyższy odsetek osób bez pracy zanotowano na Łotwie (22,5%) i Hiszpanii (19,7%), a najniższy w Holandii (4,1%) oraz w Austrii (4,9%). Stopa bezrobocia w Polsce była nieco wyższa niż unijna średnia i wyniosła 9,9%.
Źródło: Euorstat