Wiadomości

Stopa bezrobocia w UE-27 w lipcu 2010: 9,6%

31.08.2010
W lipcu 2010 roku stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej wyniosła 9,6%. W porównaniu do czerwca 2010 wartość wskaźnika nie uległa zmianie, a w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyła się o 0,5 punktu procentowego. Najwyższą wartość wskaźnika zanotowano w Hiszpanii (20,3%), na Łotwie (20,1%) i w Estonii (18,6%). Najniższa stopa bezrobocia charakteryzowała takie kraje jak: Austria (3,8%) oraz Holandia (4,4%).
Źródło: Eurostat