Wiadomości

Stopa bezrobocia w UE-27 w czerwcu 2011: 9,4%

02.08.2011
W czerwcu 2011 roku stopa bezrobocia w krajach UE wyniosła 9,4%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość wskaźnika nie zmieniła się, a w ujęciu rok do roku zmniejszyła się o 0,3 punktu procentowego. Najwyższy odsetek osób bez pracy zanotowano w Hiszpanii (21%), Litwie (16,3%) oraz Łotwie (16,2%). Najmniejsze natężenie bezrobocia charakteryzowało Austrię (4,)%), Holandię (4,1%) oraz Luksemburg (4,5%). W całej Unii bez pracy pozostawało 22,5 miliona osób.
Źródło: Eurostat