Wiadomości

Stopa bezrobocia w UE: 10,6%

05.11.2012
Jak wynika z danych Eurostat-u, stopa bezrobocia w strefie Euro (UE-27) wyniosła we wrześniu 2012 roku 10,6%. W stosunku do poprzedniego miesiąca pozostała bez zmian. W ujęciu rok do roku wskaźnik wzrósł o 0,8 punktu procentowego. Wśród krajów członkowskich najmniejszą stopę bezrobocia zanotowano w Austrii (4,4%), Luksemburgu (5,2%), Niemczech i w Holandii (5,4% w obydwu krajach).
Źródło: Eurostat