Słownik

płaca netto

Suma środków pieniężnych po uwzględnieniu potrąceń, np. podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne.

Patrz też: Płaca