Wiadomości

Stopa bezrobocia w maju: 13,5%

25.06.2013
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy pod koniec maja 2013 roku wyniosła 2 176,3 tys. osób. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba ta zmniejszyła się o 3,5%. Stopa bezrobocia w końcu maja 2013 roku wyniosła 13,5%
Źródło: GUS