Wiadomości

Stopa bezrobocia w grudniu 2020 r.

12.01.2021
Wg szacunku Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2020 r. wyniosła 6,2%. Oznacza to wzrost o 0,1 p.p. w porównaniu z listopadem 2020 r. Zgodnie z komunikatem MRPiT najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w woj. wielkopolskim (3,7%), a najwyższą w woj. warmińsko-mazurskim (10,1%).
Źródło: https://www.gov.pl