Wiadomości

Stopa bezrobocia w EU-27 w maju: 9,3%

05.07.2011
W maju 2011 roku stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej wyniosła 9,3%, dokładnie tyle samo co miesiąc wcześniej. W ujęciu rok do roku wskaźnik zmniejszył się natomiast o 0,4 punktu procentowego. Wśród krajów członkowskich najniższe bezrobocie zanotowano w Holandii (4,2%), Austrii (4,3%) oraz Luksemburgu (4,5%), najwyższe – w Hiszpanii (20,9%).
Źródło: Eurostat