Wiadomości

Stopa bezrobocia w 2015 roku będzie nadal dwucyfrowa

11.08.2014
Według prognoz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, sytuacja na polskim rynku pracy w latach 2014-2015 nadal będzie niekorzystna. Jednocześnie będzie można zaobserwować pewną poprawę w porównaniu do stanu z lat 2012-2013. Autorzy raportu wskazują, że w przyszłości poziom bezrobocia będzie się systematycznie obniżał. Z przewidywań Instytutu wynika bowiem, że na koniec 2014 roku stopa bezrobocia wyniesie 12,2%, a rok później spadnie do poziomu 11,5%.
Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową