Wiadomości

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2010: 11,5%

26.10.2010
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu 2010 stopa bezrobocia rejestrowanego dla Polski wyniosła 11,5%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wskaźnik zwiększył się o 0,1 punktu procentowego, a w ujęciu rok do roku o 0,6 punktu. Najwyższe natężenie bezrobocia zanotowano w województwie: warmińsko-mazurskim (18,5%) oraz zachodniopomorskim (15,9%). Najmniejszy odsetek osób bez pracy charakteryzował województwa: wielkopolskie (8,5%) oraz mazowieckie (8,9%).
Źródło: GUS