Wiadomości

Stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku 2010: 11,5%

26.11.2010
W październiku 2010 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,5% - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu do wcześniejszego miesiąca bieżącego roku wartość wskaźnika nie zmieniła się. W ujęciu rok do roku natężenie bezrobocia zwiększyło się o 0,4 punktu procentowego. Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się w województwie warmińsko-mazurskim (18,7%), zachodnio-pomorskim (16,7%) oraz kujawsko-pomorskim (16,1%). Najniższy wskaźnik charakteryzował województwa: wielkopolskie (8,6%), mazowieckie (8,9%), małopolskie i śląskie (po 9,6%).
Źródło: GUS