Wiadomości

Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju 2010: 12%

08.06.2010
Według wstępnych szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w maju 2010 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12%. W porównaniu do kwietnia 2010 wskaźnik zmniejszył się o 0,3 punktu procentowego. Spadek liczby bezrobotnych w urzędach pracy zanotowano we wszystkich województwach, przy czym największy miał miejsce w: warmińsko-mazurskim (o 5,2%), lubuskim (o 4,6%) oraz zachodniopomorskim (o 4,5%).
Źródło: MPiPS