Wiadomości

Stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie 2013 roku wyniosła 13,2%

13.01.2014
Jak podaje GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego dla Polski wyniosła w listopadzie 2013 roku 13,2%. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim (21,1%). Poziom bezrobocia wyższy niż wartość przeciętna dla kraju występował również w woj. kujawsko-pomorskim (17,8%), woj. zachodniopomorskim (17,4%), woj. świętokrzyskim (16,1%), woj. podkarpackim (16%), woj. lubuskim (15,3%), woj. podlaskim (14,9%), woj. lubelskim (14%), woj. opolskim (14%) oraz woj. łódzkim (13,9%). Stopa bezrobocia poniżej średniej dla Polski przypadała na woj. pomorskie (13,1%), woj. dolnośląskie (13%), woj. małopolskie (11,4%), woj. śląskie (11,1%), woj. mazowieckie (11%) i woj. wielkopolskie (9,5%).
Źródło: GUS