Wiadomości

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2010: 11,4%

24.08.2010
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w lipcu bieżącego roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,4%. W porównaniu do czerwca 2010 wskaźnik spadł o 0,2 punktu procentowego. W ujęciu rok do roku odsetek osób pozostających bez pracy był wyższy o 0,7 punktu. Najwyższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (18,1%), zachodniopomorskim (15,2%), kujawsko-pomorskim (14,8%), lubuskim (14,6%), podkarpackim (14,5%). Najniższe wartości charakteryzowały województwa: wielkopolskie (8,6%), mazowieckie (9,0%), śląskie (9,2%) i małopolskie (9,5%)
Źródło: GUS