Wiadomości

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2011: 12,6%

27.05.2011
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kwietniu 2011 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,6% wobec 13,1% w marcu. Mimo iż w porównaniu miesięcznym wskaźnik spadł, w ujęciu rok do roku wzrósł o 0,2 punktu procentowego. Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się w województwach: warmińsko-mazurskim (20,5%), zachodniopomorskim (17,8%) i kujawsko-pomorskim (16,9%). Najniższym wskaźnikiem charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (9,4%), mazowieckie (9,8%), oraz śląskie (10,4%). W całym kraju bez pracy pozostawało 2 043,5 tys. osób.
Źródło: GUS