Wiadomości

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2010: 12,3%

11.05.2010
Według wstępnych szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w kwietniu 2010 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,3%. W ujęciu miesiąc do miesiąca zmniejszyła się o 0,6 punktu procentowego, w porównaniu rocznym wzrosła o 1,3 punktu. Najwyższą wartość wskaźnika zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim (20%), najniższą na Mazowszu (9,5%) i w Wielkopolsce (również 9,5%).
Źródło: MPiPS