Słownik

świadczenia obowiązkowe

Obligatoryjne, materialne elementy wynagrodzenia pracownika, których zakres zależy od podstawy prawnej. Obowiązkowe są świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego:
  • w razie choroby,
  • w razie macierzyństwa,
  • z tytułu następstw wypadków przy pracy,
  • z tytułu choroby zawodowej.

Patrz też: Świadczenia nieobowiązkowe