Słownik

etat

Stanowisko służbowe przewidziane w zestawie funkcji i w budżecie instytucji zatrudniającej. Jest to stała posada wynikająca z podziału pracy w organizacji. Etat jest pojęciem odrębnym od pracownika, który może być zatrudniony na pełny etat czyli pracować w pełnym wymiarze czasu pracy, jednak nie większym niż maksymalny czas dopuszczony prawem pracy (w Polsce 40 godzin tygodniowo). Pracownik może również podjąć zatrudnienie na część etatu czyli w niepełnym wymiarze czasu pracy, przy czym ta część, oznaczana jest zwyczajowo ułamkiem naturalnym (1/2 etatu, 1/3 etatu, ¼ etatu, itd.) i dowolnie ustalona w umowie o pracę. Zatrudnienie u jednego pracodawcy na więcej niż cały etat jest zabronione prawem. Wolny, nieobsadzony przez pracownika etat nazywany jest wakatem.

Potocznie pojęcie etatu rozumiane jest jako stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na określonym stanowisku lub jako praca w pełnym, 40-godzinnym wymiarze godzin.