Wiadomości

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2011: 11,8%

26.07.2011
Z danych GUS wynika, że w czerwcu 2011 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,8%., tj. o 0,4 punktu procentowego mniej niż w maju 2011 i o 0,1 punktu procentowego więcej niż przed rokiem. Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się w województwach: warmińsko-mazurskim (18,6%), zachodnio-pomorskim (16,4%) i kujawsko-pomorskim (15,8%). Najniższy wskaźnik zanotowano w woj. wielkopolskim (8,6%), mazowieckim (9,3%) i śląskim (9,7%). W całym kraju bez pracy pozostawało 1 883,3 tys. osób
Źródło: GUS