Wiadomości

Średni tygodniowy czas pracy w UE: 38 godzin

28.06.2013
W 2012 roku średni tygodniowy czas pracy w krajach Unii Europejskiej wyniósł 38,1 godzin, podaje Eurofound. Przeciętny pracownik przepracował średnio 1 712 godzin rocznie. Zanalizowano trzy sektory. W sektorze bankowym zanotowano najniższy tygodniowy czas pracy, który wyniósł 37,6 godzin. Było to o 0,2 godziny dłużej niż w roku 2011. W sektorach metalurgicznym i samorządowym przeciętny czas pracy wyniósł po 37,6 godzin tygodniowo i był identyczny jak w roku 2011.
Źródło: Eurofound