Wiadomości

Sposoby na zwiększenie mobilności

23.03.2009
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozważa wprowadzenie dotacji dla osób, które dojeżdżają do pracy ponad 100 km oraz tych, którzy gotowi są przeprowadzić się do innej miejscowości w związku z podjęciem pracy. Środki miałyby pochodzić z funduszy unijnych. Jednorazowy dodatek na dojazd do miejsca pracy mógłby wynieść dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli około 6 400 PLN brutto. Dopłata na zmianę miejsca zamieszkania w związku z poszukiwaniem zatrudnienia poza lokalnym rynkiem pracy mogłaby wynieść nawet 12 000 PLN brutto. Dotacje zostałyby ograniczone tylko dla beneficjentów tych miejscowości, w których nie ma zbyt wielu zakładów pracy i możliwości zatrudnienia u innych pracodawców są bardzo ograniczone.
Źródło: rp.pl