Wiadomości

Sposób na kryzys - pracownik na pół etatu

18.02.2009
Pracodawcy i związki zawodowe wspólnie naciskają na rząd, aby wprowadził instytucję „częściowego bezrobocia”. Propozycja dotyczyłaby firm, które w okresie kryzysu zwalniają swoich pracowników. Partnerzy społeczni wskazują, że rozwiązaniem problemu mogłoby być zmniejszenie wymiaru czasu pracy, z całego do pół etatu. Analogicznie do czasu pracy redukowany byłby poziom płac. W ramach rekompensaty za utraconą część wynagrodzenia pracownik otrzymywałby zasiłek z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tego typu rozwiązania z funkcjonują we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Luksemburgu, Rumunii i Czechach.
Źródło: bankier.pl