Wiadomości

Spór zbiorowy w Hucie Stalowa Wola

30.07.2019
Konflikt w Hucie Stalowa Wola trwa od początku kwietnia bieżącego roku. Wówczas przedstawiciele pracowników, w związku z dobrą sytuacją ekonomiczno-finansową firmy, wystąpili z roszczeniem o wzrost wynagrodzeń o co najmniej 500 PLN. Zarząd przedsiębiorstwa w odpowiedzi zaproponował podwyżki wynoszące jedynie 150 PLN. Związki zawodowe nie zgodziły się z propozycją władz firmy. Po dwóch miesiącach sporów zarząd zaproponował 200 PLN podwyżki. Reprezentanci pracowników zgodzili się na tę propozycję jednak pod warunkiem wzrostu wartości premii kwartalnej z 10 do 15%. Władze Huty Stalowa Wola nie zgodziły się na podwyżkę premii i w związku z tym związki zawodowe zdecydowały o wejściu w spór zbiorowy z pracodawcą.
Źródło: https://nowiny24.pl/