Wiadomości

Spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

15.12.2008
W listopadzie 2008 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5 394,2 tysiąca i było o 0,2% (12,2 tysiące) niższe niż w październiku bieżącego roku. W porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku przeciętne zatrudnienie w firmach z sektora przedsiębiorstw wzrosło o 3,1% (157,1 tysięcy).
Źródło: GUS