Wiadomości

Spadek zatrudnienia w Europie

14.09.2009
Według wstępnych danych Eurostatu pomiędzy I a II kwartałem 2009 roku przeciętne zatrudnienie w 27 krajach Unii Europejskiej zmniejszyło się o 0,6 punktów procentowych, czyli o 1,443 miliona osób. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba pracujących łącznie w krajach Wspólnoty zmniejszyła się o 1,9 punktu procentowego. Spadek zatrudnienia w UE odnotowano w niemal wszystkich sektorach gospodarki. Wyjątkiem były: administracja publiczna, ochrona zdrowia oraz edukacja.
Źródło: Eurostat