Wiadomości

Spadek osób aktywnych zawodowo w II kwartale 2020 roku

26.08.2020
GUS opublikował wstępne wyniki informacji o rynku pracy w drugim kwartale 2020 roku. Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału ukazały, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w II kwartale 2020 r. 55,5% ludności w wieku 15 lat i więcej. Wskaźnik ten zmniejszył się zarówno w porównaniu z I kwartałem 2020 r., jak i w odniesieniu do II kwartału 2019 r. (odpowiednio 0,5 p. p. oraz 0,7 p. p.).
Źródło: GUS